ภาพบรรยากาศสัมมนางานวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หลังการประกาศใช้บังคับ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn