ภาพบรรยากาศงานนำเสนองานวิจัย เรื่อง “กฎหมายค้ำประกัน และจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘”

เมื่อวันพุธที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn